Vizija i misija

VIZIJA

Ostati glavni opskrbljivač plinom na području grada Koprivnice i koprivničke Podravine. Postati utjecajan sudionik na tržištu plina u Republici Hrvatskoj širenjem opskrbe plinom na ostala područja distribucije plina. Širenje djelatnosti na opskrbu kupaca električnom energijom.

MISIJA

Opskrba prirodnim plinom krajnjih kupaca: kućanstava i industrije.