Lokacija

KOPRIVNICA OPSKRBA – opskrba plinom d.o.o.

Mosna ulica 15
48000 Koprivnica

tel. +385 (0)48 251 833
fax. +385 (0)48 251 898

email: info@koprivnica-opskrba.hr

Besplatni info telefon: 0800 8848