Zakoni i propisi

Zakon o tržištu plina

(Narodne novine, br. 18/18)

Zakon o energiji

(Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)

Zakon o tržištu toplinske energije

(Narodne novine, br. 80/13, 14/14, 76/18)

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti

(Narodne novine, br. 120/12, 68/18)

Zakon o trošarinama

(Narodne novine, br. 106/18)

Pravilnik o trošarinama

(Narodne novine, br. 1/19)

Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

(Narodne novine, br. 112/08, 92/09, 153/09)

Opći uvjeti opskrbe plinom

(Narodne novine, br. 50/18, 88/19)

Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava

(Narodne novine, br. 50/18, 88/19)

Pravila o organizaciji tržišta plina

(Narodne novine br. 50/18)

Mrežna pravila transportnog sustava

(Narodne novine br. 31/19 50/18, 89/19 )

Pravila korištenja sustava skladišta plina

(Narodne novine br. 50/18)

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu

(Narodne novine, br. 34/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019.

(Narodne novine, br. 60/18, 61/18)

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina

(Narodne novine, br. 48/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina

(Narodne novine, br. 127/17)

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina

(Narodne novine, br. 48/18, 58/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

(Narodne novine, br. 111/18)

Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina

(Narodne novine, br. 48/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina

(Narodne novine, br. 122/16)

Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta

(Narodne novine, br. 48/18)

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina

(Narodne novine, br. 122/16)

Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom

(Narodne novine, br. 48/18)

Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021.

(HERA, 11/2016)

Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava

(Narodne novine, br. 49/16)

Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina

(Narodne novine, br. 29/14)

Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo

(Narodne novine, br. 18/17)

Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina

(Narodne novine, br. 23/16)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom

(Narodne novine, br. 65/15)

Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske

(Narodne novine, br. 78/14)