Trošarina

Objavom Zakona o trošarinama (NN 22/2013, 32/13, 81/13, 100/15, 120/15, 115/16) i Pravilnika o trošarinama (1/17, 14/17), opskrbljivači plinom koji opskrbljuju krajnje korisnike, obvezni su obračunavati trošarinu na prirodni plin prema izdanim računima u obračunskom razdoblju, a temeljem podataka o stvarno isporučenim količinama prirodnog plina krajnjem kupcu.

Zakonom o trošarinama uređuje se trošarinski sustav oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, duhanskih prerađevina, energenata i električne energije (trošarinski proizvodi). Ista predstavljaju javna davanja i prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske.

Vrste energenata određene su tarifnim oznakama Kombinirane nomenklature (čl. 83. stavak 1. Zakona). Prirodni plin uključen je u proizvode obuhvaćene tarifnim oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715 (članak 83. stavak 2. točka 1. Zakona), dok je visina trošarine za prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 propisana člankom 84. točkom 6. Zakona. Trošarinsku osnovicu čini količina prirodnog plina mjerena u megavatsatima (članak 84. stavak 2. Zakona).

Da bi se trošarinski proizvodi mogli nabavljati bez plaćanja trošarine, krajnji kupac mora ishoditi status oslobođenog korisnika trošarinskih proizvoda. U tu se svrhu potrebno prijaviti u registar trošarinskih obveznika i podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za oslobođenog korisnika carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu podnositelja zahtjeva (članak 36. Zakona, članci 44., 46., 48., 101. Pravilnika).

Stjecanjem statusa oslobođenog korisnika, krajnju kupac je, sukladno članku 103. Pravilnika o trošarinama (NN 64/2013), dužan:
1. sklopiti ugovor o opskrbi prirodnim plinom,
2. prije preuzimanja prirodnog plina dostaviti presliku odobrenja za oslobođenog korisnika, najkasnije do 15. srpnja 2013. godine.

U suprotnom, trošarine će se početi obračunavati od 01.07.2013. godine i biti će naznačene u tekstu računa za isporučeni prirodni plin.

Trošarinska osnovica i visina trošarine