Reklamacije i prigovori kupaca

Račune za prirodni plin možete reklamirati na jedan od slijedećih načina:
• pismeno na adresu: Koprivnica opskrba d.o.o., Mosna ulica 15, 48000 Koprivnica,
• predajom ispunjenog obrasca za reklamaciju računa ili akontacijskih rata na šalteru informacija i reklamacija, Mosna 15, Koprivnica,
• putem fax-a na broj +385 (0)48 251 898,
• putem e-mail-a info@koprivnica-opskrba.hr,
• pozivom na besplatni info telefon 0800 8848.