Promjena opskrbljivača

Postupak promjene opskrbljivača reguliran je člankom 33. Općih uvjeta opskrbe plinom (NN br. 158/13).

1.

Promjenu opskrbljivača plinom, u slučaju krajnjeg kupca priključenog na distribucijski sustav, započinje krajnji kupac podnošenjem zahtjeva za promjenu opskrbljivača.

https://www.hrote.hr/promjena-opskrbljivaca-301

2.

Zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču na obrascu OBR1-DS, čiji je sadržaj propisan u Prilogu 1. Općih uvjeta.

3.

Novi opskrbljivač provjerava valjanost zahtjeva, te krajnjeg kupca obavještava o prihvaćanju, potrebi za dopunom ili odbijanju zahtjeva.

4.

Od 1. veljače 2015. temeljem prihvaćenog zahtjeva za promjenom opskrbljivača, koji se podnosi na obrascu OBR1-DS, sudionici promjene opskrbljivača provode daljnje korake promjene opskrbljivača putem Programskog paketa za upravljanje poslovnim procesima i razmjenu podataka operatora tržišta plina, adresa: https://plin.hrote.hr.

5.

U daljnjim koracima promjene opskrbljivača, operator distribucijskog sustava:
• provjerava usklađenost i valjanost podataka navedenih u obrascu,
• prekida promjenu opskrbljivača ukoliko za to postoji opravdan razlog,
• provjerava postojanje nepodmirenih potraživanja postojećeg opskrbljivača,
• provjerava raspolaže li novi opskrbljivač kapacitetom transportnog sustava na izlazu na koji je priključen krajnji kupac,
• donosi odluku o potrebi i datumu očitanja stanja plinomjera što se smatra dan provedbe promjene opskrbljivača, ukoliko nema nepodmirenog valutnog duga, postoji rezervirani transportni kapacitet i valjani ugovor o distribuciji ODS,
• najkasnije do petnaestog dana promjene opskrbljivača dostavlja stanje plinomjera i potvrdu o provedenom postupku promjene opskrbljivača plinom novom i postojećem opskrbljivaču.

6.

Po zaprimanju potvrde o promjeni opskrbljivača novi opskrbljivač dostavlja krajnjem kupcu s njegove strane potpisani ugovor o opskrbi plinom.

7.

Postojeći opskrbljivač, najkasnije do četrdeset petog dana promjene opskrbljivača, obavlja konačni obračun opskrbe plinom za krajnjeg kupca, raskida ili usklađuje ugovor o opskrbi, te poništava ili usklađuje ranije dostavljene mjesečne novčane obveze.
Zahtjev OBR1-DS krajnji kupac podnosi novom opskrbljivaču pisanim ili elektroničkim putem na email: dunja.kisicek@koprivnica-opskrba.hr, martina.klaric@koprivnica-opskrba.hr.

OBRAZAC ZA PROMJENU OPSKRBLJIVAČA

ZAHTJEV ZA RASKID POKRENUTOG POSTUPKA PROMJENE OPSKRBLJIVAČA

ZAHTJEV ZA RASKID SKLOPLJENOG UGOVORA