Cijena plina

CIJENA PLINA ZA KUPCE U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENE OPSKRBE

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije je na 3. sjednici održanoj 8. veljače 2019. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije je na 19. sjednici održanoj 29. lipnja 2018. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine. Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2018. godine.

 

CIJENA PLINA ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NE KORISTE OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

Cijena 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formira se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Koprivnica opskrbe d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno članku 4. i članku 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).

Cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom – 1.4. – 31.12.2019. i 1.1. – 31.3. 2020.

Cijena za javnu uslugu opskrbe plinom – 1.8. – 31.12.2018. i 1.1. – 31.3.2019.

Cijena opskrbe javne usluge – 01.04. – 31.07.2018.
Cijena javne usluge opskrbe plinom 01.01. – 31.03.2018.
Cijena javne usluge opskrbe plinom 01.04. – 31.12.2017.

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom u obvezi javne ulsuge