Cijena plina

CIJENA PLINA ZA KUPCE U OBVEZI JAVNE USLUGE OPSKRBE PLINOM I ZAJAMČENE OPSKRBE

Temeljem članka 11. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu („Narodne novine 11, broj 34/18 i 14/20) ovim putem obavještavamo Vas da je Koprivnica opskrba – opskrba plinom d.o.o. kao opskrbljivač donio odluku o iznosu tarifnih stavki sukladno HERA-inoj Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. („Narodne novine 11, broj 16/20).

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

 

CIJENA PLINA ZA KRAJNJE KUPCE KOJI NE KORISTE OPSKRBU PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE

Cijena 1 kWh prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formira se na osnovu pojedinačnih ugovora o opskrbi plinom između Koprivnica opskrbe d.o.o. kao opskrbljivača i krajnjih kupaca prirodnog plina sukladno članku 4. i članku 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).

Cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom – 01.04. – 31.12.2020. i 01.01. – 31.03.2021.

Cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom – 1.4. – 31.12.2019. i 1.1. – 31.3. 2020.

Cijena za javnu uslugu opskrbe plinom – 1.8. – 31.12.2018. i 1.1. – 31.3.2019.

Cijena opskrbe javne usluge – 01.04. – 31.07.2018.
Cijena javne usluge opskrbe plinom 01.01. – 31.03.2018.
Cijena javne usluge opskrbe plinom 01.04. – 31.12.2017.

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom krajnjih kupaca iz kategorije poduzetništvo

Ugovorni uvjeti za opskrbu plinom u obvezi javne ulsuge

Uvjeti opskrbljivača Koprivnica opskrba d.o.o. za opskrbu plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo