Centar za korisnike

Centar za korisnike nalazi se u prizemlju poslovne zgrade GKP Komunalac d.o.o., u Mosnoj ulici 15, Koprivnica.

Usluge Centra za korisnike

• informacije
• plaćanje računa bez naknade
• zaprimanje zahtjeva, zamolba i prigovora
• uvid u stanje računa

Na jednom mjestu mogu se:

• platiti računi bez naknade
• predati zahtjevi i reklamacije
• predati zahtjevi za izdavanje raznih potvrda

Informacije su dostupne putem elektroničke pošte info@koprivnica-opskrba.hr

Informacije o računima i pojedinim naknadama mogu se saznati i putem KomNet usluge (izborom poveznice KomNet usluge napuštate domenu koprivnica-opskrba.hr i pristupate domeni komunalac-kc.hr).

Radno vrijeme Centra za korisnike:

• Ponedjeljak – petak od 07:00 do 16:00 sati
Centar za korisnike ne radi subotom, nedjeljom i blagdanom!