Informacije za potrošače

OBAVIJEST KRAJNJIM KUPCIMA KOPRIVNICA OPSKRBE D.O.O.

25. rujna 2020.

Obavještavamo krajnje kupce da je Koprivnica Opskrba, kao dio grupe E.ON, od sada u mogućnosti ponuditi Vam najnižu cijenu plina u Hrvatskoj.

Naša tržišna ponuda za kućanstva uključuje:
8,05 posto nižu cijenu plina od cijene plina u obvezi javne usluge koju trenutno imate
poklon vjernosti za prvih tisuću kupaca koji sklope novi ugovor o opskrbi

Kako biste ostvarili ovu atraktivnu ponudu koja u Vaš dom donosi značajnu uštedu na režijama, potrebno je popuniti i potpisati obrazac zahtjeva i ugovora o opskrbi plinom, koje smo poštom uputili na Vašu adresu.

Popunjen i potpisan obrazac zahtjeva te jedan popunjen i potpisan primjerak ugovora molimo poštom povratno pošaljite u Koprivnica Opskrbu koristeći priloženu kuvertu s već plaćenom poštarinom. Ako želite, navedenu dokumentaciju isto tako možete dostaviti osobno u Koprivnica Opskrbu, Mosna ulica 15, Koprivnica.

Za više informacija o ovoj atraktivnoj ponudi, molimo kontaktirajte nas putem telefona na broj 048 493 699 ili 048 649 159 ili nam se obratite pismenim putem na e-mail info@koprivnica-opskrba.hr